دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  کارکنان پردیس

کارکنان پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رئیس اداره خدمات آموزشی
میرمحمد میرمهدی زاده

شماره تماس:     مستقیم     34428806 -041
                                        تلفنخانه   34428801-041  داخلی 215پست الکترونیکی
 mahdizadeh@azarvuniv.edu 

azarvu@azarvuniv.edu      مدیر اجرائی پردیس تبریز  
     علیرضا سعیدزاده

 

شماره تماس:   مستقیم    34428804 -041
                                       تلفنخانه   34428801-041  داخلی 208
پست الکترونیکی

مسئول امور عمومی

حمید شیرمحمدی
 

شماره تماس: 34428801 -041  داخلی 250
پست الکترونیکی 

                                                                         

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی

 آقای کوشان 


 

پست الکترونیکی: Koushan@azarvu.edu

 

رئیس اداره خدمات آموزشی

 آقای کوشان 


 

پست الکترونیکی: Koushan@azarvu.edu

رئیس اداره خدمات آموزشی

 آقای کوشان 


 

پست الکترونیکی: Koushan@azarvu.edu

 
  امروز
دوشنبه
آذر 1401
14
قمری:11 جمادى الأولى 1444

میلادی:5 دسامبر 2022