پنجشنبه 30 خرداد 1398 _ 17 شوال 1440 _ 20 ژوئن 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  کارکنان پردیس

کارکنان پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رئیس اداره خدمات آموزشی
میرمحمد میرمهدی زاده

شماره تماس:     مستقیم     34428806 -041
                                        تلفنخانه   34428801-041  داخلی 215پست الکترونیکی
 mahdizadeh@azarvuniv.edu 

azarvu@azarvuniv.edu      مدیر اجرائی پردیس تبریز  
     علیرضا سعیدزاده

 

شماره تماس:   مستقیم    34428804 -041
                                       تلفنخانه   34428801-041  داخلی 208
پست الکترونیکی

مسئول امور عمومی

حمید شیرمحمدی
 

شماره تماس: 34428801 -041  داخلی 250
پست الکترونیکی 

                                                                         

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی

 آقای کوشان 


 

پست الکترونیکی: Koushan@azarvu.edu

 

رئیس اداره خدمات آموزشی

 آقای کوشان 


 

پست الکترونیکی: Koushan@azarvu.edu

رئیس اداره خدمات آموزشی

 آقای کوشان 


 

پست الکترونیکی: Koushan@azarvu.edu

 
  امروز
پنجشنبه
خرداد 1398
30
قمری:17 شوال 1440

میلادی:20 ژوئن 2019