دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  امروز
دوشنبه
آذر 1401
14
قمری:11 جمادى الأولى 1444

میلادی:5 دسامبر 2022
 
تاریخ : دوشنبه 21 ارديبهشت 1394     |     کد : 15

دکتر سلطانی ، رئیس پردیس دانشگاه شهید مدنی اعلام نمود : انعقاد قرارداد آموزش های تخصصی حضوری و مجازی ELAP در پردیس تبریز با شرکت نوین پژواک تبریز

دکتر سلطانی ، رئیس پردیس دانشگاه شهید مدنی اعلام نمود : انعقاد قرارداد آموزش های تخصصی حضوری و مجازی ELAP در پردیس تبریز با شرکت نوین پژواک تبریز

دکتر سلطانی ، رئیس پردیس دانشگاه شهید مدنی اعلام نمود : انعقاد قرارداد آموزش های تخصصی حضوری و مجازی
ELAP در پردیس تبریز با شرکت نوین پژواک تبریز2 

www.elap.ir


چاپ چاپ